Enformasyon Çağında Kütüphaneler ve Kütüphanecilik

Berin U. YURDADOĞ

Öz


Makalede Enformasyon Çağı’nda kütüphaneler ve kütüphanecilik konusu; Enformasyon Çağı, Bilginin paylaşımında iletişim ortamları, Enformasyon toplumu, Bilgi gereksinimi ve bilgi aktarım merkezleri, Enformasyon Çağı’nda kütüphaneler ve Kütüphanecilik başlıklarında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Enformasyon Çağı; Enformasyon Toplumu; Kütüphanecilik; Kütüphaneler

Tam Metin:

PDF