Çağdaş İsviçre-Alman Edebiyatına Genel Bir Bakış

Yıldız ECEVİT

Öz


Makalede, İsviçre’nin kültür ve edebiyat tarihi hakkında bilgi verilmiş ve sosyo-kültürel, tarihsel, coğrafi kökenli özellikler çerçevesinde özgün bir İsviçre Edebiyatından söz edilip edilemeyeceği, “Dünya Edebiyatı” ve “Ulusal Edebiyat” kavramları içeriğinde tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Çağdaş İsviçre Edebiyatı; Alman Edebiyatı

Tam Metin:

PDF