Burdur-Yassıgüme Köyü'nün Fiziki Coğrafya Açısından Çevre Sorunları

Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

Öz


Burdur ili sınırları içindeki Yassıgüme köyü, Burdur Gölü’nün eski seviyelerine ait tipik şekillere sahip olması dışında Türkiye’nin pek çok yerleşmesinde görülebilecek çevre sorunlarına sahiptir. Bu makalenin amacı, çoğu köyümüz için ortak sayılabilecek çevre sorunlarını Yassıgüme köyü örneğinde açıklamak ve çözüm önerileri sunmaktır.

Anahtar Sözcükler


Fiziki Coğrafya; Çevre Sorunu; Deprem; Taşkın; Tarım; Burdur-Yassıgüme Köyü

Tam Metin:

PDF