Öğrenci Olarak Tıp Fakültesinde Hekim Olarak Meslekte Başarılı Olmayı Sağlayan Özellikler

M. Aytül KASAPOĞLU

Öz


Makalede, öğrenci olarak fakültede, hekim olarak ise meslekte başarılı olmayı sağlayan özellikler araştırılmış; bu özelliklerin; çalışma uğruna herşeyden vazgeçebilme, çalışmalar sırasında sinirli ve gerilimli olmak yerine, rahat ve sakin olabilme olduğu; bu özelliklerin, fakülteler ve sınıflara göre değişiklikler gösterdiği; hekimin başarılı olmasında ise, ölçülü ve ağır başlı olma, toplum aktivitelerine katılma ve kendine güven havasını yaratmanın önemli görüldüğü, bunların, fakülte ve sınıflara göre değişiklikler gösterdiği belirlenmiştir.


Anahtar Sözcükler


Sosyoloji; Tıp Fakültesi Öğrencileri; Başarı

Tam Metin:

PDF