Malombra: Ruhsal Bölünmüşlük ve Mistik Düşünce

İlhan KARASUBAŞI

Öz


İtalyan Romantizminin önde gelen yazarlarından biri olan Antonio Fogazzaro’nun “Malombra” adlı yapıtı Batı dünyasında çok iyi bilinmektedir. Özellikle psikolojik roman alanında eserler veren dönem yazarlarınca incelenen “Malombra” adlı yapıt, diğer benzerleri gibi mükemmel bir kurguya sahip olmasa da, yazarın gençlik yıllarına ilişkin ipuçları ve karakter analizleri yapıtta önemli bir yer tutmaktadır. Yapıtın başkahramanı Marina yaşadığı bunalım ve ruhsal parçalanma nedeniyle mistik düşüncelere dalmış ve bunları yaşantısında yansıtmaya başlamıştır. “Malombra” adlı yapıt Avrupa’da Dekadentizm ve Sembolizmin habercisi olarak kabul edilebilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Fogazzaro; Malombra; Ruhsal Parçalanma; Marina; İtalyan Romantizmi

Tam Metin:

PDF