Urla Eski Konut Dokusunda Cephe Düzenlerine İlişkin Bir Tipoloji Çalışması

Başak İPEKOĞLU

Öz


Makalede, genel bir cephe tipolojisi yapılarak, cephe özellikleri incelenmiş ve Urla'da görülen mimari türü etkinliğin nedenleri ve sonuçları açıklanarak, genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Urla; Cephe Tipolojisi; Cephe Düzenleri

Tam Metin:

PDF