Eski Eser Tahribatı ve Sanat Tarihi Araştırmalarında Yarattığı Sorunlar

Z. Kenan BİLİCİ

Öz


Makalede, tarihi anıtlar konusunda, ülkemizdeki tarihi anıtlardan örnekler verilerek, tahribat devam ettikçe ve eski eser hukuku belirsiz kaldığı sürece, sadece kültür tarihimizin değil, aynı zamanda dünya tarihindeki yerimizin de anlaşılıp değerlendirilme imkânının ortadan kalkacağından bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Sanat Tarihi; Eski Eser; Eski Eser Tahribatı

Tam Metin:

PDF