Türkiye'de Cumhuriyet Devri Taşınmaz Eski Eser Tahribatı ve Sebepleri

Halit ÇAL

Öz


Makalede, Osmanlı Devri’nde taşınmaz eski eserler ile ilgili neler yapıldığından bahsedilmiş; Cumhuriyet Devri’ndeki eski eser tahribatının hukuki eksiklik, idari, kültürel ve ekonomik nedenleri açıklanmış; eski eser tahribatını önlemek için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eski Eser; Eski Eser Tahribatı

Tam Metin:

PDF