Eski Eser Tahribatı

Halit ÇAL

Öz


Bu yazının konusu, zamanın Maarif Vekili olan Celal Yardımcı’nın Dahiliye Vekaleti'ne yazdığı yazıdır. Yazıda, Belediye Başkanlarının, eski eserlerin önemini kavrayamamaları yüzünden büyük değer taşıyan abidelerin zarar gördüğü ve yıktırıldığından bahsedilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Eski Eser; Eski Eser Tahribatı

Tam Metin:

PDF