Ülkemizin Geçmişi Yeryüzünden Silinme Aşamasında. Çözüm Ne Olabilir?

Halet ÇAMBEL

Öz


Makalede, kültürel varlığımızı oluşturan eski eserlere gereken önemin verilmemesi nedeniyle yok olma aşamasına geldiğinden bahsedilmiş ve eski eserlerin korunması için çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eski Eserler; Eski Eserlerin Korunması

Tam Metin:

PDF