Ak-Koyunlu Devleti’nin Kurucusu Kara-Yülük Osman Bey’in Hayatı ve Faaliyetleri (?—1435)

İlhan ERDEM

Öz


Bu çalışmada, Kara-Yülük Osman Bey’in, 1403-1502 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İran, Azerbaycan ve Horasan'ın bir bölümünde hüküm sürmüş Ak-Koyunlu Devleti’nin kurucusu olduğundan bahsedilmiş, Osman Bey’in ilk yılları ve emirlik dönemleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Ak-Koyunlu Devleti; Kara-Yülük Osman Bey

Tam Metin:

PDF