Ölümünün 140. Yıldönümünde Sandor Petöfi (1823-1849)

Naciye GÜNGÖRMÜŞ

Öz


Bu çalışmada, Sandor Petöfi’nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgi verilmiş; Sandor Petöfi’nin şiirinin ulusal olmakla beraber, geleceği yansıtması bakımından Dünya Edebiyatı'nda da eşsiz bir yere sahip olduğundan bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Macar Edebiyatı; Sandor Petöfi

Tam Metin:

PDF