Ana Hatlarıyla Tüzuk-e-Cihangiri

Gülseren HALICI

Öz


Bu çalışmada, Cihangir tarafından Farsça olarak kaleme alınmış olan Tüzuk-e Cihangiri’nin, Delhi Sultanlığı, Gazneliler ve özellikle Hint-Türk İmparatorluğu hakkında bilgi verdiğinden, Cihangir'in devlet yönetimi ve politikası, dış ülkelerle olan münasebetler, karşılıklı gönderilen elçiler, yabancı hükümdarlardan gelen mektuplar, farklı din ve mezhebe sahip kişilere yönelik tutumlar, gelenek ve görenekler gibi konulara değindiğinden bahsedilmiştir.


Anahtar Sözcükler


Urdu Edebiyatı; Cihangir; Tüzuk-e Cihangiri

Tam Metin:

PDF