Gümüşhane İli Aydıntepe İlçesi Yeraltı Şehri Kalıntıları ve Korunması

Cemal YILDIZER

Öz


Bu çalışmada, Aydıntepe İlçesi tanıtılıp, tarihteki önemine değinilmiş; Yeraltı Şehri’nin özellikleri, yakın tarihimizde bilinen bulguları, yapılan araştırmalar, korunması için alınan ve alınması gereken tedbirler ile sağlayacağı yararlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Gümüşhane; Aydıntepe; Hart; Yeraltı Şehri

Tam Metin:

PDF