Bozkır ve Çevresindeki Eski Eser Tahribatı ve Alınacak Önlemler

Mustafa YILMAZ

Öz


Bu çalışmada, Bozkır’da geçmişte hangi medeniyetlerin yaşadığı hakkında bilgi verilmiş; Bozkır ve çevresindeki yörelerde tahribata uğramış yerler açıklanmış, tahribatı önlemek için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğine değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Konya; Bozkır; Eski Eser Tahribatı

Tam Metin:

PDF