Alaçatı Kasabasında Koruma ve Sağlıklaştırma

Can Mehmet HERSEK

Öz


Makalede, Alaçatı’nın konumu ve tarihi gelişimi, Alaçatı’nın kentsel dokusu, Alaçatı evlerinin mimari özellikleri, Alaçatı konutlarının bozulma nedenleri araştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler


İzmir; Alaçatı; Kentsel Doku

Tam Metin:

PDF