Eski Eser ve Anıtların Korunmasında Halkın Eğitimi

Haşim KARPUZ

Öz


Bu çalışmada, insanların bilerek veya bilmeyerek yaptıkları eski eser tahribatını ve kaçakçılığını önlemek için, eski eserlerin önemi, tarihi, kültürel ve sanatsal yönden taşıdığı değerlerin halka öğretilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Eski Eser; Anıtlar; Eski Eserlerin Korunması; Halk Eğitimi

Tam Metin:

PDF