Türk-İslam Devri Yapılarında Eski Eser Kaçakçılığı Tahribatı, Nedenleri ve Çareler

Yılmaz ÖNGE

Öz


Bu çalışmada, Türkiye’deki eski eser kaçakçılığının ve tahribatının neden, nasıl ve kimler tarafından yapıldığı hakkında bilgi verilmiş; eski eser kaçakçılığı ve tahribatının önlenmesi için halkı, resmi ve gayrıresmi kuruluşları, kültür varlıklarının korunması için uygulanacak bazı yasal yol ve yöntemlerin varlığı konusunda bilinçlendirmenin gerekliliğinden bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Türk-İslam Devri Yapıları; Eski Eser Kaçakçılığı; Eski Eser Tahribatı

Tam Metin:

PDF