Doğal Anıtlar

Ülker ÖZDEMİR

Öz


Bu çalışmada, doğal anıtların, özel jeolojik koşullarda oluştuğu, doğa tarihimizin ve jeolojik olayların bugünkü temsilcileri oldukları vurgulanmış; Türkiye’de doğal anıtların nerelerde bulunduğu bilgisi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Doğal Anıtlar; Türkiye

Tam Metin:

PDF