Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikâyelerinde Zaman Öğesi

Hakan SAZYEK

Öz


Makalede, Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâyelerinde zaman öğesinin kullanılış özellikleri incelenmiş; zaman ögesi, "İç Zaman" ve "Dış Zaman" ölçütleri ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Türk Edebiyatı; Halit Ziya Uşaklıgil; Zaman; İç Zaman; Dış Zaman

Tam Metin:

PDF