Türkiye'de Eski Eser Kaçakçılığı, Tahribatı ve Korunması Sempozyumu

Necdet SERİN

Öz


Bu yazı, Türkiye’de eski eser kaçakçılığı, tahribatı ve korunması Sempozyumu’nun açış konuşmasını yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Serin'in konuşma metnidir. Konuşmada, Türkiye'nin sahip olduğu "Kültür Mirası"nın korunmasının bütün kişi ve kurumlarca bilinçli bir şekilde ve tam bir işbirliği halinde gerçekleştirilmesinin gerekliliğine değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eski Eser; Eski Eser Kaçakçılığı; Eski Eser Tahribatı

Tam Metin:

PDF