Eski Eser Tahribatının Önlenmesinde Onarımcının Görevi ve Uygulayacağı Çalışmalar

Hüseyin AKILLI

Öz


Bu çalışmada, kültür varlıklarımızın bir bölümünü oluşturan eski eserlerimizin bozulma ve tahrip olma nedenleri üç ana grupta toplanmıştır. Bunlar; doğa koşulları, eserin yapısal özelliğinden kaynaklanan olumsuzluklar ve insanların bilinçli veya bilinçsizce eser üzerinde yapmış oldukları hatalı çalışmalardan kaynaklanan nedenlerdir. Çalışmada, değişik kazılarda günışığına çıkarılmış olan mozaik, kil ve taş eserlere, kazı başkanlarının izniyle uygulanmış olan onarım çalışmalarına değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eski Eser; Eski Eser Tahribatı; Onarım; Onarımcı

Tam Metin:

PDF