Eski Eser Tahribatı ve Korumasıyla İlgili Bazı Gözlemler

Ayda AREL

Öz


Bu çalışmada, yazar, Batı Anadolu'da yürüttüğü bir araştırma kapsamında belli yörelere birer yıl arayla giderek, sistematik tarama yaptığından ve bu yörelerdeki yapıların yıldan yıla değişen durumunu izlediği, çevre halkıyla bu konuda görüştüğünden bahsetmiş ve eski eser tahribatı ve korumacılığına ilişkin gözlemleri hakkında bilgi vermiştir.

Anahtar Sözcükler


Eski Eser; Eski Eser Tahribatı; Koruma

Tam Metin:

PDF