Gümüşhane ve Çevresindeki Tarihi Kalıntıların Korunmaları ve Restorasyonları İle İlgili Düşünceler

Salih ÇUBUKÇU

Öz


Bu çalışmada, Gümüşhane’nin coğrafi, tarihi ve sosyo ekonomik durumuna değinilmiş; Gümüşhane'de eski devirlerin izlerini taşıyan pek çok eserin bulunduğundan bahsedilmiş  ve bu eserlerin korunması için alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Doğu Karadeniz Bölgesi; Gümüşhane; Tarihi Kalıntılar

Tam Metin:

PDF