Jean-Paul Sartre’ın Varoluşçu Felsefesinden Gül-Bülbül İlişkisine Bir Bakış

Fatma DORE

Öz


Bu çalışmada, Jean-Paul Sartre’ın felsefî başyapıtı Varlık ve Hiçlik’te bulunan varoluşçu yaklaşımlardan biri, klasik Şark şiirinde aşkın en ünlü temsillerinden biri olan Gül-Bülbül ilişkisine uyarlanmaktadır. Buna göre, Sartre’ın Ben ve Başkası kavram çifti, âşıklar olarak, Bülbül ile Gül paralelinde çözümlenmeye çalışılacaktır. Sartre’ın aşk ile kastettiği şeyin anlaşılabilmesi için, öncelikle onun bütün insan ilişkilerini Ben ve Başkası’na indirgediği gösterilecektir. Genel olarak bu ilişkiler, Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in de, Efendi-Köle diyalektiğinde gösterdiği gibi muhakkak çatışmaya sürüklenmektedir. Ancak Sartre’ın nazarında kaçınılmaz gibi görünen bu çatışmadan kurtulmanın bir yolu vardır. Bu yol, sevilme tutkusuyla yanıp tutuşsa da, âşığın kendisini sevmesi için sevgilisini zorlayıp köleleştirmek yerine, onu özgür bırakmasıdır. Sonuç olarak, örnekler üzerinden Gül-Bülbül ilişkisinde, hem Efendi-Köle diyalektiğinin hem de Sartre’ın ima ettiği müstesna âşığın var olduğu gösterilecektir.

Anahtar Sözcükler


Sartre; Varlık ve Hiçlik; Ben; Başkası; Bakış; Efendi-Köle İlişkisi; Aşk; Gül-Bülbül İlişkisi

Tam Metin:

PDF