XVI. Yüzyıla Kadar Türkiye'ye Gelen İspanyol Gezginler

Ertuğrul ÖNALP

Öz


Makalede, XVI. yüzyıla kadar Türkiye'ye gelen İspanyol gezginlerden bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler


İspanyol Gezginler; Türkiye; 16. Yüzyıl

Tam Metin:

PDF