Ahmet Hamdi Tanpınar’a Göre Batı ve Batılılaşma

Nurullah ÇETİN

Öz


Makalede, Türk düşünce hayatında önemli bir ad olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazı, konuşma ve mektuplarından yola çıkarak, onun "Batı" ve "Batılılaşma"ya ilişkin görüş ve düşünceleri yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Türk Edebiyatı; Ahmet Hamdi Tanpınar; Batı; Batılılaşma

Tam Metin:

PDF