Türkçe ve Almanca'da Hayvanlarla İlgili Sözcüklerle Hitap Etme

Dursun ZENGİN

Öz


Bilindiği gibi, hayvan adları insanların yaşamında ve dilde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda hayvan adları da hitaplarda kullanılmaktadır. Daha doğrusu birbirini severken, birbirine söverken, acırken vs. bu türden çeşitli sözcükler kullanılır. Bu çalışmada, her iki dilde insanların birbirine hitap ederken hayvanlarla ilgili kullandıkları sözcüklerin benzer ve farklı yönleri ortaya konulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Almanca; Türkçe; Hayvan Adları; Hitap