Atasözlerinin Kısalığı ya da Dilbilimsel Eksilti Sorunu

N. Engin UZUN

Öz


Makalede, atasözlerinin kısalığı ve dilbilimsel eksilti sorunu irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Dilbilim; Linguistik; Atasözleri; Dilbilimsel Eksilti

Tam Metin:

PDF