Süpürge Zanaatçısı Örneğinde İki Kültürel Süreç: Kültürleme ve Kültürlenme

İsmail ENGİN

Öz


Makalede, Kültürleme ve Kültürlenme süreçleri, Süpürge zanaatçısı örneğinde irdelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Halkbilim; Kültür; Kültürleme; Kültürlenme

Tam Metin:

PDF