Ölü Kraliçe: Karşıtlıklar Tiyatrosu

Arzu ETENSEL İLDEM

Öz


"Ölü Kraliçe" (La Reine Morte), Henry de Montherlant’ın, İspanyol yazar Luis Vélez de Guevara’nın "Reinar despues de morir" başlıklı yapıtını, bazı yeniliklerle yeniden ele alarak yazdığı üç perdelik tiyatro oyunudur. Bu yapıt, yazarın tarihi içerikli oyunlarının ilki olması bakımından önemli bir yere sahiptir. Portekiz Kraliyet ailesine mensup Inès de Castro’nun yaşamından esinlenerek yazılmış bu oyun, içeriği kadar yazılış biçimiyle de dikkat çeker. Değişimden yana olan yazar, gece ile gündüz gibi ikili karşıtlıkları (opposition binaire) bu oyunda bir araya getirmeyi başarır.

Anahtar Sözcükler


Karşıtlık; Tiyatro; İkili Yapı; Uyum; "Ölü Kraliçe"; "The Dead Queen"; "La Reine Morte"