Cicero’da “Libertas” Kavramı

Filiz ÖKTEM

Öz


Makale, ünlü filozof ve devlet adamı Cicero’nin düşünce dünyasında ve genel hatlarıyla Antik Roma’da “libertas” kavramının işlenişini ele almaktadır. Ayrıca, başlangıçta hukuksal bir terim olan “libertas”ın evrilişini, politik, felsefi ve toplumsal bir Roma değerine dönüşmesinin öyküsünü, Cicero’nun eserlerinden yola çıkarak anlatmak hedeflenmiştir. ”Libertas” kavramı ile birlikte, Antik Roma’nın toplumsal düzeninin incelenmesi, söz konusu kavramın Antik Roma’daki öneminin irdelenmesi, bu makalenin başlıca konularından biridir.

Anahtar Sözcükler


Libertas; Antik Roma; Cicero