Marc Chagall’ın “Ben ve Köy” Adlı Eserinin Akademik Eleştiri Yöntemiyle İncelenmesi

Huriye ALTUNER

Öz


Bu araştırmada, öncelikle akademik eleştiri yöntemi hakkında bilgi verilmiş daha sonra akademik eleştiri örneği olarak Marc Chagall’ın “Ben ve Köy” adlı eseri incelenmiştir. İnceleme, “Ön İkonografik Betimleme (Doğal Anlam)”, “İkonografik Çözümleme (Anlaşmalı Anlam)” ve “İkonolojik Yorum (Asıl Anlam- İçerik)” aşamaları takip edilerek gerçekleştirilmiştir. Marc Chagall’ın bütün eserlerinde olduğu gibi “Ben ve Köy” adlı çalışması da anılarının ve hayata bakış açısının bir yansımasıdır. Eserde, yer alan figürler, formlar, geometrik düzenlemeler ve renk kullanımı sembolik anlamlar içermektedir. Resmin yüzeyinde açık seçik duran objeler, aralarındaki geometrik boşluklar ve bunların çağrıştırdığı olaylar iki boyutlu resim yüzeyinde biçimsel ve içerik açısından farklı bir derinlik oluşturmaktadır. Hasidik bir Rus Yahudi’si olan sanatçı, dini ve siyasi açıdan ılımlı bir tavır içindedir ancak geçmişine her zaman bağlı kalmış ve bunu resim yüzeyinde semboller aracığıyla yansıtmıştır. “Ben ve Köy” adlı çalışması da bunun bir örneğidir. Eserde sanatçının kültürel geçmişi, insan ve doğa sevgisi ve gelecekten beklentileri naif bir dille anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


March Chagall; Eleştiri; Akademik Eleştiri; İkonografi; Semboller; Haç; Hayat Ağacı; Yahudilik

Tam Metin:

PDF