Khazini'nin Rasat Aletleri Üzerindeki Risalesi

Aydın SAYILI

Öz


Bu makale, Abdurrahman el Khazin’in  rasat aletleri hakkında yazdığı eserin kendi çağından az önce kurulmuş olan Melikşah Rasathanesi ile ve belki de Khazini'nin kendi eseri olan "Zic-i Senceri" ile bir ilgisi bulunup bulunmadığını araştırmak için yazılmıştır.

 Anahtar Sözcükler


Astronomi; Rasathaneler; Rasat Aletleri; Khazini