Sanskrit Edebiyattan Eğitim ve Bilgi Üzerine Özdeyişler

Kemal ÇAĞDAŞ

Öz


Bu çalışmada, çeşitli Sanskrit kaynaklardan, eğitim ve bilgi üzerine yazılmış özdeyişler derlenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Sanskrit Edebiyatı; Özdeyişler; Eğitim; Bilgi

Tam Metin:

PDF