XVI. Asırda Yazılmış Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi'nin II. Murad (1421-1451) Devri Hadiseleri

Şerif BAŞTAV

Öz


Makalede, XVI. yüzyılda yazılmış Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi adlı eserde, II. Murad (1421-1451) dönemi olayları anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Tarihi; II. Murat Dönemi; Anonim Osmanlı Tarihi; Grekçe

Tam Metin:

PDF