Erzurum Kır Yerleşmelerinin Ortalama Yüzölçümleri, Parsel Sayıları ve Büyüklükleri İle İlgili Bir Araştırma

Mecdi EMİROĞLU

Öz


Makalede, Erzurum kır yerleşmelerinin yüzölçümleri, parsel sayıları ve büyüklükleri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Doğu Anadolu Bölgesi; Erzurum; Kır Yerleşmeleri

Tam Metin:

PDF