"Lybeaus Desconus and the Squire of Low Degree"deki Sheela Na Gig Modeli

Hülya TAFLI DÜZGÜN

Öz


Sheela Na Gig ortaçağda kutsal mimari yapılarının üzerine kabartmalı olarak resmi yapılan çıplak kadın figürüdür ve resminin yapımının nedeni kutsal sayıldığındandır. Bu makalenin amacı anonim ortaçağ İngiliz romansları olan ve 15. yüzyılda yazılı kültüre aktarılan Lybeaus Desconus ve The Squire of Low Degree’deki tasvir edilen çıplak kadın modelinin sheela na gig modelindeki gibi karmaşık anlamlar içerdiğini göstermektir. Bu makale, özellikle Havva’nın cennetten kovulmasına bağlı olarak Ortaçağda kadın düşmanlığı ile ilgili yazılan metinlere rağmen, aynı dönemde yazılan ve bu makalede başlık olarak kullanılan romansların bu duruma nasıl ters düştüğünü irdelemektedir.

Anahtar Sözcükler


Ortaçağ; Romans; Lybeaus Desconus; The Squire of Low Degree; Kadın İmajı