Haritalarla Ankara Çevresinin Jeomorfolojisi

Herbert LOUIS

Öz


Bu çalışma, Herbert Louis’in 1935-1943 yıllarında  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Kürsüsü'ndeki görevi sırasında Ankara çevresinde ilginç jeomorfolojik yapılar konusunda yapmış olduğu incelemelerden oluşmaktadır. Adı geçen konu yıllar sonra, aynı konuya ilişkin yapılan çalışmalar da göz önüne alınarak yeniden yazılmıştır. Bu bağlamda söz konusu alana ilişkin yapılan diğer çalışmalardan da bahsedilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Jeomorfoloji; Ankara