Huckleberry Finn ve Amerikan Gerçekçiliği

Necla AYTÜR

Öz


Makalede, Amerikan bölgesel halk edebiyatından gerçekçi edebiyata geçişte, Mark Twain’in, “Huckleberry Finn” adlı eserinin önemi anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Amerikan Edebiyatı; Amerikan Gerçekçiliği; Mark Twain; Huckleberry Finn

Tam Metin:

PDF