Dogmatizmin Çözülmesi. Goethe’nin, Yeni ve Özgür İnsanlığa Yol Haritası Olan “Wilhelm Meister”deki Hayat Destanı

Rudolf FAHRNER

Öz


Makalede, Goethe’nin “Wilhelm Meister” adlı eserinin bir gelişim ya da oluşum romanı olup olmadığı tartışılmakta ve bugün hala devam eden etkisinin altı çizilmektedir. Başlangıçta tüm yaşam dokusu irdelenmekte ve sonrasında ayrıntılara girilmektedir. İki farklı görüş üzerinde durulmuştur. Birincisi, görsel sanatlar eserleri arasındaki ilişki; ikincisi, güçlere duyulan kader inancı ki, bu, insanları kader ile yönlendirmektedir. Sonrasında edebiyat ve yazarlık hakkında yorumlama ve ortaya çıkış biçimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca şaşkın bir gençlik dünyasından açık ve yüksek bir dünyaya geçişe de işaret edilmiştir. Goethe’nin roman için önem taşıyan ve okurla eser arasına mesafe koyan deneyimleri de incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Goethe; Wilhelm Meister; Gelişim Romanı; Oluşum Romanı; Dogmatizm