Dünya Tarihinin Yeni İmajı

Hans FREYER

Öz


Bu çalışmada, 20. yüzyılın başından bu yana dünya tarihine bakışın yeniden şekillendiği örneklerle ortaya konulmaktadır. Fen bilimlerinde, özellikle teorik fizik alanında temel bir dönüşümün başladığına değinildikten sonra, aynı biçimde bir dönüşümün tarih bilimi alanında da gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılmıştır. Bu tartışmayı destekleyecek örnekler verilmiş ve dünya tarihine bakışın, klâsik anlayışta olduğu gibi şark, antikite ve batıdan ibaret olamayacağı da örnekler üzerinden vurgulanmıştır. Sonuç olarak, din, siyasi olaylar ve kültürleri de kapsayan, tarihe çoğulcu bir bakışla yaklaşılmasının gerekliliği ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Dünya Tarihi; Tarih Bilimi; Klâsik Yaklaşım; Çoğulcu Tarih Yaklaşımı