Sarıkamış Harekâtı Esnasında Cephede Yaşananlar ve Anadolu’ya Etkileri

Hümmet KANAL

Öz


Sarıkamış Harekâtı, yapılış zamanı ve askeri taktik yönleriyle 1. Dünya Savaşı’nın en çok tartışılan taarruzlarından birisidir. Bu çalışmada, 22 Aralık 1914 ile 05 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa ve ekibinin gerçekleştirdiği Sarıkamış Harekâtı’nın Anadolu’ya etkileri ve cephede askerlerin yaşadığı ilginç vakalar ilmi bir disiplin içerisinde analiz edilmiştir. Sarıkamış taarruzuna katılmış olan komutanlar, erler ve doktorların anıları bu konuda zengin bir literatür oluşturmaktadır. Yer yer Osmanlı arşiv belgelerinden de yararlandığımız bu çalışmanın büyük çoğunluğunu bu anılar oluşturmaktadır. Anılarda rastladığımız cephede yaşanan ilginç olayların orijinalliğini bozmadan metin içerisine aynen aktarmanın daha etkili olacağı kanaati ile çalışmayı tamamladık.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Devleti; Rusya; Erzurum; Sarıkamış; Hastane; Tifüs; Kar; Asker

Tam Metin:

PDF