Fatih Sultan Mehmed'in Muhiti ve Şahsiyeti Üzerinde Bir Deneme

Bekir Sıtkı BAYKAL

Öz


Fatih Sultan Mehmet, askeri, siyasi ve yönetim yönleri çok güçlü bir yöneticiydi. Bunun yanı sıra, kendini kültürel açıdan da geliştirmişti. Bu çalışmada Fatih Sultan Mehmet’in kültürel ve kişilik özellikleri açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı İmparatorluğu; Fatih Sultan Mehmet

Tam Metin:

PDF