Hint Edebiyatından Seçilmiş “Lanet Motifi” Öyküleri

Esra BÜYÜKBAHÇECİ

Öz


Hint masallarının gerek Hint edebiyatında gerekse dünya edebiyatında önemli bir yeri vardır. Bu coğra bölgenin geniş masal birikimlerine sahip olması, bize kültürlerini ve yaşam tarzlarını yakından tanıma imkânı verir. Âdeta bir okyanusun içinden seçip incelediğimiz lanet motii masallar, Hintlilerin sosyo-kültürel yapısını tanımamıza imkân vermektedir. Bu çalışmada, Hint edebi eserleri ışığında (Râmãyana, Mahābhārata, Skanda Purāṇa, Padma Purāṇa, Vishṇu Purāṇa, Vamanā Purāṇa, Kathāsaritsāgara, ve Şakuntalā) lanet, “Tanrılar, Ermişler, Mitolojik Varlıklar ve Sıradan İnsanlar Tarafından Yapılanlar” başlıkları altında incelenmiştir. Bu hikâyelerde, genellikle benzer sebeplerden dolayı hata yapan kişiye cezası verilmek üzere lanet edildiği görülmüştür. Örneğin ermişlerin lanet hikâyelerinde, ermişin kendisine yapılan büyük bir saygısızlık sonucu lanet ettiği anlaşılmıştır. Söz konusu “saygısızlık” temasının Hint edebiyatında çok fazla örneği bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Lanet Moti; Brāhmanlar; Ermişler; Tanrılar; Hint Edebiyatı

Tam Metin:

PDF