Modern Polonya Romanında Yabancı(laşmış) Bir Kadın

Nevra VARDAL ATAK

Öz


Maria Kuncewiczowa, yazdığı psikolojik roman örneği Cudzoziemka (Yabancı Kadın) başlıklı yapıtıyla modern Polonya edebiyatı romancıları arasında önemli bir yer kazanmıştır. Yirminci yüzyılın popüler kavramlarından biri olan “yabancılaşma” teması üzerine kurulu roman, odak gür, Róża Żabczyńska'nın yaşadığı deneyimlerin neden olduğu psikolojik değişimleri yansıtır. Róża Żabczyńska, ailesinin yanında bile kendini yabancı hisseden, bugünle uzlaşamayan, bu yüzden sürekli geçmişe kaçan mutsuz bir kadındır. Geride bıraktığı büyük aşkı, tamamlayamadığı müzik kariyeri ve gerçekleştiremediği düşleri onu Rusya'dan başlayıp Polonya'ya kadar uzayan büyük bir yabancılık duygusuna hapseder. Psikolojik roman örneği olan yapıtında yazar, bilinç akışı tekniği ve iç monologlara sıklıkla yer verir. Çift yönlü bir zaman akışı yaratarak kronolojik zaman düzeninden uzaklaşırken, aynı zamanda okurun olayları odak gürün zihninden takip etmesini sağlar. Psikolojik çalışmasını Róża'nın soyu, toplumsal konumu, gelenek ve görenekler perspektieriyle genişletir. Bu sayede odak gürü birçok düzeyde ve üç boyutlu bir gerçeklikte ele alır. Bu çalışmada, Yabancı Kadın başlıklı psikolojik romanın oda gürü Róża Żabczyńska yabancılaşma kavramı ekseninde incelenecektir.

Anahtar Sözcükler


Yabancılaşma; Psikolojik Roman; Bilinç Akışı Tekniği; İç Monolog

Tam Metin:

PDF