Nietzsche ve Aristoteles'te “Hakikat” Meselesi

Zülfükar Emir ÖZER

Öz


Foucault, “felsefeler hakikatin bir ya da birkaç unsuru ile ilişkilenmeleri bakımından birbirinden ayrılırlar” der (Foucault 33). Bu makalede Aristoteles ve Nietzsche felsefelerinde “hakikat” anlayışına yoğunlaşarak, bu iki felsefenin farklılıklarına ve benzerliklerine vurgu yapmaya çalışılacaktır. Aristoteles'in hakikat anlayışının bir uygunluk teorisiyle ele alınabileceği, Nietzsche felsefesinin bu hakikat anlayışına eleştirileri ve bu felsefede nasıl bir hakikat anlayışının mümkün olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. İki lozofun da hakikat anlayışlarını birlikte incelememizi, onların varlık anlayışlarının hakikat anlayışlarıyla doğrudan bağlantılı olması sağlayacaktır ve bu makalede iki düşünürün hakikat yaklaşımlarının varlık anlayışlarından nasıl köklendiği gösterilecektir.

Anahtar Sözcükler


Hakikat; Uygunluk Teorisi; Varlık; Ontoloji

Tam Metin:

PDF