Harold Pinter’ın Oyunlarında İnsan ve Dünyadaki Yeri

Selda ÖNDÜL

Öz


Makalede, çağdaş İngiliz oyun yazarı Harold Pinter’ın 1957-1981 yılları arasında yazmış olduğu yirmi oyununda sıklıkla tekrar edilen ve insanların dünyaya ilişkin varoluşsal sıkıntıları üzerinde temellenen temaların genel bir incelemesi sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Tiyatro; İngiliz Tiyatrosu; Harold Pinter