Bahçebaşı Kapması

Ali ÖZÇAĞLAR

Öz


Bu çalışmada, Orta Karadeniz bölümünün iç kuşağında, Silisözü oluğunun doğu bölümünde Karabalçık ve Göçenli köyü arasında meydana gelen kapma olayı anlatılmaktadır. Pliosen sonlarında şekillenmeye başlayan akarsu sistemi içerisinde Silisözü deresi bu depresyona yerleşerek gevşek dokulu Oligo-Miosen dolgular üzerinde doğudan batıya doğru akmıştır. Aynı dönemde Akdağlar'ın kuzey yamacından doğan zayıf bir dere ise (Bahçebaşı deresi), Kazova'da Yeşilırmak nehrine karışıyordu. Pleistosende Karadeniz'in su seviyesinin azalmasıyla kaide seviyesinde meydana gelen değişiklik başta Yeşilırmak olmak üzere sahadaki diğer akarsuların hızla derine ve geriye aşındırma işlemlerine başlamalarına sebep olmuştur. İşte bu sırada yatağını geriye ve derine kazmaya başlayan Bahçebaşı deresi, Akdağlar'ın batı bölümünde geniş yer kaplayan Jura-Kretase kalkerlerini eğimin çok fazla olması nedeniyle derince kazarak 10 km.lik dar bir boğaz açmış (Bahçebaşı boğazı) ve o zaman 600 m. yüksekten akan Silisözü deresini kapmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Silisözü Oluğu; Silisözü Deresi; Bahçebaşı Deresi; Bahçebaşı Kapması

Tam Metin:

PDF