Kemalüddin El Farisi'nin Gökkuşağı Açıklaması

Hüseyin Gazi TOPDEMİR

Öz


Gökkuşağının oluşumunun açıklanması, Ortaçağ optik biliminin -hem Doğuda ve hem de Batıda- en önemli başarılarından biridir. Çünkü bu optik olgu, bu dönemde aynı anda, hem bir doğulu ve hem de bir batılı bilim adamı tarafından, birbirlerinden bağımsız olarak, doğru bir biçimde yani bugünkü gökkuşağı açıklamasına benzer bir şekilde, açıklanabilmiştir. Bu başarıyı gösteren doğulu bilim adamı Kemâlüddîn el Fârisî (öl. 1320), batılı bilim adamı ise Freiberg'li Theodoric (1250-1311)'dir. Bu çalışmada, Kemalüddin El Farisi'nin gökkuşağı açıklaması irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Ortaçağ Optik Bilimi; Kemalüddin El Farisi; Gökkuşağı; Gökkuşağı Açıklaması

Tam Metin:

PDF